YẾN MẠCH CÁN VỠ.

4,53KG/ THÙNG.

HẠN SỬ DỤNG: 12/11/2019.

GIÁ: 290K/ thùng 4,53kg.

YẾN MẠCH NGUYÊN HẠT.

4,53KG/ THÙNG.

HẠN SỬ DỤNG: 16/02/2020.

GIÁ: 290K/ thùng 4,53kg.

YẾN MẠCH ĂN LIỀN

978GR/ TÚI.

HẠN SỬ DỤNG: 08/03/2019.

GIÁ: 280K/ túi 978gr.

BỘT YẾN MẠCH XAY MỊN

1 KG/ TÚI.

HẠN SỬ DỤNG: 16/02/2020.